دسته بندی: نسل سرب

هزینه هر سرب را برای استراتژی های بازاریابی محاسبه کنید

هزینه هر سرب را برای استراتژی های بازاریابی محاسبه کنید

محاسبه هزینه هر سرب برای استراتژی های بازاریابی توسعه فناوری اطلاعات باعث شده تا شرکت ها و مارک های تجاری شروع به بازنگری در استراتژی های بازاریابی کنند. پیش از این ، بازاریابی بیشتر متمرکز بر conventional بیشتر بخوانید »

بازاریابی ویروسی چیست و چه مزایایی دارد؟

بازاریابی ویروسی چیست و چه مزایایی دارد؟

بازاریابی ویروسی چیست و چه مزایایی دارد؟ بازاریابی ویروسی اخیراً مورد علاقه بسیاری از مشاغل آنلاین قرار گرفته است. این به دلیل تأثیر زیاد استراتژی بازاریابی است. شروع به بیشتر بخوانید »